فرض کنید:  میخواهیم گزینه close  از قسمت titlebar در یک فرم برداشته شود.
با استفاده از توابع API فقط کافیست  که تعریف کنیم form1.hwnd تا آن تابع خودش تمام کارهای پیشرفته که لازم است در فرم انجام شود که  در حد توانائی برنامه نویسی مثل ویژوال بیسیک نیست، انجام شود و در نهایت گزینه Close برداشت می شود
یا مثلا وقتی میخواهیم شیء Multimedia Control رو به یک Picture box نسبت دهیم یعنی  فیلم در picture box نشان داده شود. باید ک دستگیره ای موجود باشد که Multimedia Control به آن وصل باشه  تا کارهای پیشرفته تر انجام شود مثلا picture1.hwnd

* با تشکر از یکی از نویسندگان سایت برنامه نویس